cropped-chruptaczek.jpg30 Staromiejska Gromada Zuchowa rozpoczęła swoją działalność w marcu 2007 roku na terenie Umultowa. Podlegamy pod Hufiec ZHP PIAST Poznań Stare Miasto. Od początku działalności gromady zbiórki odbywają się w salce przy kościele św. Jadwigi Królowej. Do gromady należą dziewczynki i chłopcy w wieku 6-11 lat, mieszkający głównie na terenie parafii pw. św. Jadwigi Królowej. Część dzieci pochodzi również z innych okolic osiedla. Zbiórki odbywają się od września/października do czerwca, w każdy piątek w godzinach 16:30-18:00. Do gromady należy około 30 dzieci, zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Na zbiórkach realizujemy cykle sprawnościowe, a także bardzo chętnie zdobywane przez dzieci sprawności indywidualne. Ilość możliwych do zdobycia sprawności stale się powiększa. Zuchy licznie uczestniczą w wyjazdach gromady, zarówno weekendowych, jak i jednodniowych.